Nachtregister.nl

Home

Welkom op de startpagina van Nachtregister.nl: een ketenoverschrijdende - en effectieve internetapplicatie voor gemeentes.

Bespaar op controlekosten en krijg meer grip op nachtregister en toeristenbelasting

Het bijhouden van een nachtregister door horeca-ondernemers dient een tweeledig doel:

Veranderende wetgeving maakt dat het bijhouden van een nachtregister in een ander daglicht komt te staan. Het invoeren van de verplichting per 1 januari 2005 voor alle Nederlanders om zich te kunnen legitimeren heeft consequenties voor het bijhouden van het nachtregister. Waar tot de jaarwisseling alleen van buitenlanders paspoortgegevens gevraagd werden, geldt dit nu voor alle gasten. Gemeentes zien hier met (dure) persoonlijke controles op toe.

Het nachtregister dient veelal ook als basis voor de heffing van toeristenbelasting. Tegenover de revenuen die u als gemeente -in de vorm van toeristenbelasting- geniet, staan de kosten van controle op het naleven van de APV. Een groot deel van de controlekosten bestaan uit overhead; reistijd naar de locatie en administratie achteraf. Daarbij komt nog dat elke controleur zijn eigen methodiek er op na kan houden, zodat de resultaten onvergelijkbaar kunnen zijn.

Kies nu voor nachtregister.nl en reduceer uw administratieve overhead.

De audit-aanpak garandeert:

Administratieve afhandeling via internet voorziet in:

Al met al kostenbesparing en meer grip op het nachtregister.

Simpel, effectief, kostenbesparend: nachtregister.nl